В Оттаве заявили о нежелании украинских беженцев оставаться в Канаде https://anctc.ru/news/v-ottave-zaiavili-o-nejelanii-ykrainskih-bejencev-ostavatsia-v-kanade-politika-myjskoi-jyrnal.html ://https://anctc.ru/news/v-ottave-zaia...oi-jyrnal.html